• Μέτρηση οστικής πυκνότητας ( έλεγχος οστεοπόρωσης )