ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

 

4€ /έκαστη   Γεν.αίματος, Γεν ούρων, Σίδηρο,Φεριτίνη,Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια.

8€ /έκαστη   Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη Hbaic , χρόνος προθρομβίνης- INR

9€ /έκαστη  TSH, T3, T4, PSA

18€  TSH+T3+T4

18€ 25 OH Vitamin D3

20€ Υπέρηχοι

25€ Βασικό check-up  Γεν.αίματος, Γεν.Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ , Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, ALP.

30€  Triplex αγγείων

30€ Υπέρηχοι μυοσκελετικού(αρθρώσεις-μύες)

40€ Ψηφιακή Μαστογραφία

40€ Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

10-15€ Ακτινογραφίες

30€ Τεστ Παπανικολάου