• Συνταγογράφηση καθημερινά από 7:15 έως 21:00 και Σάββατο 8:00 έως 14:00